Gasol och Fotogenlampor

 

- Här kan du läsa lite tips om olika gasollyktor och fotogenlampor typer.
 

  • Grundregeln är att man aldrig ska lämna en gasol/ fotogenlampan är tänd. Skulle en brand uppstå, släck genom att täcka över elden med en brandfilt så kväver du branden. Använd dock ingen fleecefilt - den brinner upp. Du kan även släcka med pulversläckaren.

 

  • Se till att lampan står stadigt eller hänger ordentligt. Och att den inte kommer för nära brännbara föremål.

 

  • Tag bort den förkolnade biten på veklampor emellanåt. En bränd veke luktar illa.

 

  • Kontrollera alltid att glödnätet är helt före tändning på glödnätslampor.

 

  • Om gasol/fotogenlampan har stått kallt och fuktigt är risken stor att det uppstår spänningar i lampglaset när du tänder den. Torka därför ur glaset innan användning.

 

  • Alla ljuskällor utom ficklampor avger även värme.

 

  • Brinnande lågor behöver syre. Vädra därför ibland.