De vanligaste frågorna vi brukar få om gasol...
 

Fråga: Är det lågtryck i de blå camping flaskorna?


Svar: Nej det är samma tryck i alla Svenska stål, aluminium och komposit flaskor som det är utbytesystem på. Dessa innehåller Propangas. 


 

Fråga: Kan det brinna baklänges in i slangar eller rörsystem?


Svar: Nej, om slang eller rör är fullt med gasol kan det inte brinna bakåt. Gasol går bara att antända när blandningen är mellan 2 -10 %. Är systemet fullt är det 100% gasol.


Fråga: Kan jag byta mina gasolflaskor i Europa?


Svar: Både ja och nej, läs mer här.


Fråga: Vad gör en reduc-ringsventil och när skall jag använda en sådan?

 

Svar: En reducerings-ventil tar ned trycket från flasktryck till det den är inställd för. Du skall alltid läsa bruksanvisningen för att se till att du väljer rätt tryck och kapacitet.


Fråga: Hur ofta skall jag byta slang?

 

Svar: Det finns inte några lagar som säger med vilka mellanrum det skall ske på, men vi rekommenderar att slang som utsätts för solljus byts vartannat år. Övrig slang byts mellan 4-5 år beroende på kondition.


Fråga: Hur länge räcker min gasolflaska?


Svar: Det beror på vilka apparater som du skall ansluta. Titta på typskylten på din förbrukare, där står hur många gram per timme den tar vid full effekt. Ex: Ett 2 lågigt kök tar 100 g/h per brännare och skall anslutas till en 6 kg flaska. 100 + 100 = 200 6000 / 200 = 30 timmar.


Fråga: Hur vet jag hur mycket gasol det finns kvar i min flaska?


Svar: Har du en stål eller en aluminium flaska är det endast vikten du kan avgöra det på. Om du tittar på din flaska så är det instansat tara och en siffra, allt över denna siffra är gasol. Dom nya kompositflaskorna är genomskinliga så att du kan se hur mycket det finns kvar.


Fråga: Hur ofta skall jag byta kopparrör?

 

Svar: Det finns inte några lagar eller bestämelser på detta men man rekommenderar att byta rör i anläggninar som utsäts för mycket vibrationer (motorbåtar, husvagnar som rullar mycke, mf.l) vart 10:de år. För anläggningar som har lite mindre vibrationer (segelbåtar mf.l) vart 15:de år, men allt beror på hur röret är klammrat.


Fråga: När skall det finnas en klassningsplan?


Svar: Det skall alltid finnas på anläggningar som har 3 flaskor eller fler (i vissa fall alltid) och som är tillståndsplitiga och när det krävs tillstånd kan du se i installations katalogen under produkten.