Affärsidé

Fogas AB skall vara den naturliga kontakten när det gäller gasol och gasolmaterial för alla områden. Vi är ett serviceföretag som utför hela entreprenader på gasolinstallationer och har en hög service nivå på vår verkstad. Vår målsättning är att kunna erbjuda våra kunder ett av Sveriges bredaste sortiment på fotogen och gasolutrustning. Vi skall även svara på våra kunders önskemål om delvis utökat verksamhetsområde vid olika tillfällen. Våra kunder är allt från privatpersoner till stora byggbolag, restauranger, återförsäljare, industrin, statliga och kommunala verksamheter M.fl.

 

Fogas AB skall vara ett föredöme och en föregångare när det gäller såväl miljöhänsyn och kvalitetstänkande, som anpassning till nya metoder/material och hjälpmedel. Våra kunder skall uppleva oss som en kvalitetsmedveten och kunnig leverantör, företrätt av våra positiva medarbetare och med en förmåga att lösa eventuella problem på ett personligt och professionellt sätt. Vi skall utföra våra åtaganden med hög kvalitet, på rätt tid, med säker utrustning och till rätt pris för att åstadkomma nöjda och återkommande kunder.

 

Våra leverantörer skall uppleva oss som en kunnig och mycket krävande partner. Våra leverantörer skall vara de tekniskt och kvalitetsmässigt bästa och de skall vara drivande i miljöfrågor. Våra medarbetare skall uppleva Fogas AB som ett professionellt och mänskligt företag, som utvecklar och attraherar människor.