Läckindikatorer 

Bubbelindikator

En enkel och viktig säkerhetsdetalj som borde monteras på alla gasolsystem är läckagetestare eller läckindikator som de också kallas. Med den kontrolleras systemets täthet efter läckindikator genom att trycka ner den röda hatten. Vid läckage i systemet bubblar det i synglaset. 

Läckagetestare monteras på ledningen efter regulatorn i utrymmet där gasolflaskan förvaras. Systemet bör kontrolleras vid säsongens början och vid varje flaskbyte eller annan förändring av systemet. 

Denna läckagetestare bygger på en helt ny princip där är testvätskan är fullständigt separerad från gasolsystemet i driftsläget. Detta ger en mängd fördelar ur såväl monteringssynpunkt som för användaren jämfört med befintliga konstruktioner på marknaden: Inget gasolläckage om synglaset skulle skadas. Inget vätskespill i systemet. Lätt att läsa av även i trånga utrymmen.


Manometer metoden

För att täthetskontrollera eller provtrycka systemet under högre tryck finns täthetsprovare med manometer. Se Provtrycknings utrustning.

 
Har du ytterligare frågor så kontakta oss gärna. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bild: 12-4171.jpg

 

  

Bild: 12-40000.jpg

   

Bild: 12-7020.gif