Fogas leverans och försäljningsvillkor Webb

Följande villkor gäller för dig som kund (privatperson) när du handlar hos Fogas AB:s webbshop.

I samband med att du gör en beställning accepterar du dessa villkor.

 

1. Pris

2. Köp

3. Frakt & Returer

4. Leveransförsening

5. Risker vid transport

6. Delad order

7. Betalning

8. Garanti

9. Ångerrätt & öppet köp i 14 dagar

10. Reklamation

11. Sekretes & säkerhet, personuppgifter

12. Cookies

 

1. Pris

I priserna ingår alltid moms i det angivna priset till konsument ej till ÅF. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Fogas AB inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Avgift för frakt tillkommer enligt informationen under rubriken Frakt & Returer. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer. Om felaktigt pris är angett på hemsidan skickas ej varan/varorna.

 

2. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Fogas AB bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av vår databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd innan du beställer från oss.

 

3. Frakt och Returer

Frakt:  Din totala kostnad inkl. frakten framgår alltid i varukorgen/kassan, innan du betalar. Fogas AB använder DHL/Schenker för samtliga leveranser. Beställningar gjorda innan kl. 11.00 skickas normalt följande vardag, vilket normalt innebär att du vid leverans inom Sverige har dina varor dag 2. Vi kan dock inte garantera att du får din beställning inom 2 dagar beroende på transportörens leveransvillkor.

Returer: Om du av någon anledning behöver returnera en vara, se till att varuförpackningen är obruten och återförsegla emballaget. Fraktkostnader vid returfrakt måste du som kund själv stå för, dvs. frakten till dig och återfrakten till oss samt eventuell fakturaavgift. Kontakta kundservice för mer information. Outlösta paket debiteras med 280 kr i frakt och administrationsavgifter.

 

4. Leveransförsening

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post eller telefon. Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

 

5. Risker vid transport

Köparen står för transportrisken från vårt lager till dig (dvs. skadad eller bortkommen vara). Köparen står även för risken vid eventuell retur till oss.

 

6. Delad order

Skulle någon av artiklarna du beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övriga artiklar kan vi i vissa fall dela din beställning på din begäran. Som kund behöver du aldrig betala mer än den överenskomna ursprungliga frakten.

 

7. Betalning

Kortbetalning sker i samarbete med CertiTrade som garanterar att kundens kortuppgifter endast kan läsas av betal- och banksystemet - ingen annan! Fogas AB lagrar ingen information som rör betaluppgifterna. Betalningar via CertiTrade betalväxel innebär högsta säkerhet.

CertiTrades transferering över nätet sker enligt bankstandard med SSL-teknik och 128-bitars kryptering. Inga kortuppgifter sparas hos säljföretaget. Vi följer distansköplagen och vid genomförande av kortbetalning reserveras köpesumman på ditt konto. Vi accepterar Eurocard, VISA och Mastercard. Inga extra avgifter tillkommer vid betalning med kort. Betalningsgarantin gäller dock ej för Diners och American Express samt vissa utländska företagskort anslutna till Visa och MasterCard. 

 

8. Garanti

Garanti lämnas i enlighet med konsumentköplagen.

 

9. Ångerrätt och öppet Köp i 14 dagar

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, dvs oanvänd och ej förstörd eller skadad. Du får inte använda varan men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka en produkt till oss betalar vi tillbaka ditt köpbelopp senast inom 14 dagar. Du som kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt och öppet köp i 14 dagar, se mer under rubriken Frakt & Retur.

 

10. Reklamation

Enligt Konsumentköplagen har du som kund reklamationsrätt i 2 år efter det att du har tagit emot varan. Fogas AB tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt. OBS! Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan. Synligt fel: Anmäls direkt till fraktaren Emballaget sparas för eventuell reklamation till fraktaren för transportskada. Dolt fel: anmäls till info@fogas.se inom 3 dagar från mottagandet av varan. En produkt som vi anser är felexpedierad alternativt skadad byter vi ut eller reparerar. Om en vara är felaktig eller felexpedierad står vi för returfrakten. Vid godkänd reklamation betalar vi tillbaka ditt köpbelopp, samt eventuella fraktkostnader senast inom 14 dagar. Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

11. Sekretess, säkerhet och personuppgifter

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Fogas AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Om du vill ha vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Detta kan enkelt avbokas via kontakt med oss på Fogas AB. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post: info@fogas.se

 

Fogas övriga leverans och försäljningsvillkor för företag och kontokunder

 

Fogas Konsult AB nedan kallad Fogas                            2011-01-01

Org. nr. 556040-9582

 

Betalningsvillkor:

10-15-20-30 dagar netto för kontokunder. Övriga mot efterkrav / postförskott. Varor som sänds utanför Sverige betalas via proforma- faktura. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 10% samt pågående leveranser avbryts. 

 

Leveransvillkor vid försäljning enligt prislista:

Fritt vårt lager. Vid ordervärde under 500:- exkl. moms debiteras expeditionsavgift med 100:- exkl. frakt. Order under 50:- expedieras ej. Vid ej utlöst försändelse faktureras returavgift f n 280:- exkl. moms. Varorna skickas när full order är uppnådd. Delleverans endast på begäran.

 

Emballage:

Debiteras till självkostnad. Återtages ej.

 

Returer:

Skall i förväg godkännas av Fogas. Anmälan (tel-fax-mail) skall ske inom 14 dagar efter mottagande samt erhålla ett returnummer som skall bifogas försändelsen. För godkända returer som accepteras utan att felaktig vara expedierats eller att varan varit felaktig, uttages 15% i returavgift. Dock minimum 50:-. Varorna skall alltid returneras i original emballage med obruten plombering. Vid retur av varan skall returfrakten till Fogas vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Varan skall vara väl förpackad i godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Fogas i kuvert eller utan godkänt ytteremballage åtgärds  ej och kan inte godkännas för återköp. Returer som ej uppfyller detta kommer ej att behandlas. Fogas förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

 

Varor som ej återtages:

Varor som ej normalt är lagervaror, specialbyggda varor, munstycken, rensnålar, varor som innehåller elektronik, uppkapad metervara.

 

Reklamationer:

Har varan ej skriftligen reklamerats senast 7 dagar efter mottagandet anses leveransen godkänd.

 

Garantier på produkter:

Som regel 1 år från inköpsdagen, kundkvitto skall alltid uppvisas. Följdskador ersätts ej. Produkten skall transporteras till av oss anvisad serviceverkstad.

 

Transportskador:

Anmäles till befraktaren. Varorna skickas för köparens risk och räkning.

 

Ägareförbehåll:

Det levererade godset förblir Fogas AB:s egendom tills full likvid erlagts. Accept eller annan förbindelse anses inte som betalning förrän den är helt inlöst.

 

Leveransförsening:

Försenas leveransen skall köparen uppmana säljaren att leverera. Sker leveransen inte inom skälig tid har köparen rätt att häva köpet. Vite accepteras ej

 

Valutaklausul:

Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, justera priserna på av oss importerade varor vid valutakursförändringar

+/- 3%. 

 

Fältarbete:

Timdebetering startar när vi lämnat verstaden till vi återkommer.

 

Produktansvar:

Fogas svarar för personskador endast om det kan visas att skadan orsakats genom vårdslöshet av Fogas. Fogas har inte något ansvar för skada på fast eller lös egendom, ej heller för utebliven vinst, produktionsbortfall eller annan indirekt skada.

 

I den omfattning Fogas åläggs produktansvar mot tredje man är köparen skyldig att hålla Fogas skadeslös i samma utsträckning som bolagets ansvar är begränsat enligt föregående stycke i denna punkt. Om tredje man framställer krav på ersättning för skada skall Fogas underrättas om detta.

 

Eftertryck

Eftertryck eller duplicering är ej tillåtet utan tillstånd från FOGAS AB.

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer i alla dess former utan föregående meddelande.