Gasolförvaring bostad

 

Förvaring i villa, radhus eller fritidshus

I en bostad får endast gasol för det egna behovet förvaras. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv. Vardera behållare får rymma högst 30 liter (behållartyp P11-storlek).

 
Utöver detta får annan brandfarlig gas (t ex acetylen) förvaras i ett utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Är behovet större än 60 liter gasol eller 5 liter annan brandfarlig gas måste tillstånd sökas hos kommunen. Utrymmet får inte ligga i
källarplan eller på vinden.
 

I förråd eller garage som är avskilda från bostaden i lägst brandteknisk klass EI 30 får gasolbehållare, samt två behållare av annan brandfarlig gas (t ex acetylen) förvaras. Utrymmet ska vara ventilerat.
 

Förvaring i flerbostadshus

I flerbostadshus får gasolbehållare med en volym av vardera högst 5 liter (blå campingbehållare 2 kg) förvaras. Behovet av gasol avgör antal behållare. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare för drift och en i reserv. I normalfallet blir detta två behållare om vardera 5 liter.

 

Förvaring på icke inglasad balkongDet lämpligaste stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på en balkong, under förutsättning att den inte är inglasad. På en öppen balkong får behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras. Om man så vill kan behållarna förvaras i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind.
 

Förvaring på inglasad balkongFör en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus. Det innebär att gasolbehållare med volymen högst 5 liter får förvaras där. Förvaring av gasolbehållare i vinds- och källarförråd och flerbilsgarage är förbjudet.


Tekniskt byte

Förvaring får ske på ovanstående förbjuden placering med s.k. tekniskt byte och då krävs alltid tillstånd. 

 

Har du ytterligare frågor så kontakta oss gärna.

 

 

Bild: forvaring-gasol-villa.jpg

 

Bild: forvaring-gasol-hyr.jpg