Brännare för takarbeten

Det är förbjudet att använda brännare med öppen låga vid takarbeten utom om taket är av obrännbart material och saknar påbyggnader eller genomförningar. På alla övriga tak skall gasolhetluftsbrännare användas.

 

Hetluftsbrännare 

Kraftfulla hetluftsbrännare med en direkt och kontrollerad hetluftsström istället för en öppen låga


• Utnyttjandet av värme blir effektivt tack vare den smala och välriktade hetluftsströmmen och genom att arbetet kan ske mycket nära materialet


• Gasförbrukningen blir därigenom mindre jämfört med öppen låga.


• Alla brännare kan användas med tryckluft för att höja effektiviteten vid svetsning och torkning • Arbetstryck 2 och 4 bar

 

Bild: 15-2986.jpg  Bild: 15-2982.jpg             

Överlappsbrännare med hetluft. Dubbel hetluftsbrännare

 

Sieverts B2 hetluftsmaskiner 

Ett nytt kraftfullt och revolutionerande sätt att svetsa med hetluft. Sievert B2 är en serie nya, automatiska och helt unika hetluftsmaskiner utan öppen låga. Sievert B2 är speciellt designade för överlappssvetsning och detaljsvetsning av takmembran innehållande bitumen såsom APP och SBS.

 

Ett nytt kraftfullt och revolutionerande sätt att svetsa med hetluft. B2 serien fungerar med gasol (propan) i kombination med el. Den elektriska fläkten säkerställer och ger ett optimalt hetluftsflöde genom det specialdesignade munstycket.

 

En ny och avancerad förbränningskammare blandar gas och luft innan antändning sker och ger därefter ett extremt stark och jämnt luftflöde.

 

Vi har även brännare för uthyrning. 

 

 

Bild: Tak.jpg

   

Bild: 15-2986.gif

Hetluftsbrännare för takarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Bild: b2-456201.jpg

Sievert B2 detaljverktyg för mindre reparationsarbeten

 Bild: b2-456001.jpg

Sievert B2 hetluftsmaskin för överlappssvetsning.