Drogpolicy & GDPR

Fogas AB kräver av alla våra anställda, samt tillfälligt verksamma inom arbetsplatsens område, att de helt avstår från användande av narkotika eller jämförbara preparat på såväl arbetstid som fritid. All icke medicinsk hantering och konsumtion av narkotika är kriminell och accepteras därför inte i någon form på vår arbetsplats. Langning och innehav av olagliga narkotikaklassade medel leder till polisanmälan. Chefen och närmaste överordnad har av säkerhetsskäl skyldighet att på ett ansvarsfullt sätt avvisa en drogpåverkad anställd från arbetsplatsen.