Infravärme för lokal

Rödinfrauppvärmning är ett mycket flexibelt och väldigt ekonomiskt uppvärmningssystem. Ni kan reducera er uppvärmningskostnad med upptill 50%. De lokaler som är lämpliga är industrilokaler, ridhus, idrottslokaler, verkstäder, lagerlokaler, djurstallar, restauranger m.fl. med minst 4 meters takhöjd.

 

Miljövänliga

Gasförbränningen i de högtempererade keramik-plattorna är fullständig, därför kan dessa brännare installeras säkert utan någon skorstensanslutning. Luftkvalitet och hygienvillkor inuti byggnaden kvarstår optimalt, då europeisk standard EN 13410 efterföljs.

 
Brännarna är certifierade till den bästa kategorin EN 149-2, klass 4 med hänsyn till miljön. NOX nivån i den förbrända gasen är minst 10 gånger under gränsvärdena som är satta i EU-standarden.


Komplett värmarsortiment till varje behov

Det finns 9 olika standard värmare mellan 2.5 kW till 27 kW, det garanterar en idealisk komfort oavsett infravärmarens installationshöjd.

 

Dubbelvärmarna kan köras i två steg för att uppnå perfekt värmekomfort och uppförande i välisolerade byggnader. Man kan även zonuppvärma lokalen. Dessa värmare kan köras på både Gasol och Naturgas.

 

Enkel och säker installation

Stamledningens tryck bör vara 1-1.5 bar, sedan reduceras trycket ner till infravärmarens arbetstryck före varje brännare där det även sitter en slang / rörbrottsventil. Tändning och övervakning drivs med 230 V.

 

Värmarens säkerhets detaljer
 

1.      Tändsäkring
2.      Gasinlopp och gasutlopp
3.      Anslutningskabel 230 V
4.      Magnetventil och tändtrafo
5.      Tändstift
6.      Termoelement


Vi utför en totallösning

När vi offererar får ni skräddarsydda ritningar med beräknat värmebehov, värmarstorlekar, värmarplacering och rördimensionering. Självklart utför vi installationen och all dokumentation, tillståndsansökan samt utbildning, både till drift personal och tillstånsföreståndare.
 

Har du ytterligare frågor så kontakta oss gärna.

 
Värme för hönsuppfödning

Värme sparar pengar inom hönsuppfödning. Ju mindre mat en kyckling kräver för att behålla sin kroppstemperatur, desto snabbare ökar den i vikt. Gasol är inte bara kostnadseffektiv, den är också felfri. Det finns ingen risk för strömavbrott eller spänningsfall, nedsmutsning och inga lampor behöver bytas. Ett direkteldat uppvärmningssystem som drivs av gasol är mycket mer effektivt än ett indirekt eldat system med olja.


Till skillnad från både indirekt eldade oljesystem och elektricitet ger gasol fuktig värme - just den typ av värme som kycklingarna behöver för en stressfri miljö. Håll rätt temperatur under en tid, och du kan snabbt se att gasol är både rent och enkelt att reglera, och värmen hamnar precis där den ska, på hyllnivå. Värmarna är lämpliga både för öppna och inneslutna områden och kan erbjuda exakt temperaturkontroll, allt från uppfödningstemperaturer på 31-32 °C till 21 °C.


Gasol kan göra mycket mer än bara ge lägre kostnader för kycklinguppfödare. Den kan driva en reservgenerator som försörjer ventilfläktar, driver industrimaskiner, gaffeltruckar, gassvetsar och smedjor. Den kan också användas för centralvärme, vattenuppvärmning, matlagning och spannmålstorkning.


När du väljer Fogas kan du dra nytta av vår omfattande erfarenhet av kunder inom hönsuppfödning. Vi finns för att hjälpa våra kunder - både inom jordbruket och industrin. 

 

Se vårt sortiment här.

Har du ytterligare frågor så kontakta oss gärna.

 

 

 

Bild: Infravarme-2.jpg

 

Bild: Infrarod-varme-skiss.jpg

  

Bild: sbm-infra50-100.jpg

   

Bild: sbm-automatik.jpg

 

Bild: sbm-detaljer.jpg