Byggvärmare

eller byggtorkar som de också kallas. Det finns två olika typer av byggvärmare, dels värmeväxlande byggvärmare där förbränningen sker i ett slutet utrymme och som skall skorstensanslutas.

Bild: BYGG-VAERMARE-Fogas-AB.jpg

Den andra sortens byggvärmare är s.k. direkteldade, vilket innebär att man utnyttjar även avgaserna till värme. Med den här typen av värmare är det mycket viktigt att man har god ventilation, per förbrukat kg gasol går det åt 12 m³ luft bara till förbränningen.

 

Fogas hyr även ut uppvärmnings utrustning Se vårt hyresprogram.

 

Se vårt sortiment här.

Har du ytterligare frågor så kontakta oss gärna.

 

Flödes schema Bygg

Se hur enkelt man sätter ihop uppvärmnings system för bygget.   

 

 

 

Bild: Byggtork-14-9236-Fogas.jpg

Byggvärmare på 36 kW och termostatdrift.

 

Bild: 14-9290.jpg 

Byggvärmare på 95 kW och termostatdrift.