RBS Grill ´´Den bästa grillmetoden´´

En mycket bra grilltyp eftersom den har vertikala keramikbrännare.Den har hög grilleffekt och lång livslängd. Inga fettbränder eftersom brännarna sitter i sidorna
så droppar inget fett i brännarna. Keramik rostar inte och piezotändarna fungerar längre.

Bild: 17-2090.jpg    Bild: 17-2090-3.jpg

 

Bild: 17-2090-4.jpg  Bild: 17-2090-5.jpg

 

Har du ytterligare frågor så kontakta oss gärna.