Gasol reduceringsventil

Trycket i en gasolflaska är mycket högre än det gasoltryck som de flesta gasolapparater är avsedda för. Trycket i en gasolflaska vid +20 C är ca 8.5 bar och skall du ansluta en hushållsapparat för inomhus bruk skall den ha ett gasoltryck på 0.03 bar och måste därför ha en reduceringsventil.

 

Det finns många olika reduceringsventiler med olika in / utgående gasoltryck och olika anslutningar. Det finns även gasolapparater som skall ha oreducerat gasoltryck t.ex. campingutrustning för utomhusbruk. I Sverige har vi delat upp gasoltrycket i 3 steg (enligt tabell).

 

Tryckområde

 

Bar

 

Mbar

 

Lågtryck

 

0-0,05

 

0-50

 

Mellantryck

 

0,05-2,0

 

50-20000

 

Högtryck

 

2,0- Flask-tryck

 

20000-Flask-tryck

 

Med andra ord var noga med att kontrollera att du ansluter rätt typ av reduceringsventil till din gasol apparat.

 

En ny typ av reduceringsventiler som förhindrar att ett högre gasoltryck än 100 mbar kan gå ut i gasolsystemet kommer mer och mer, dessa reduceringsventiler uppfyller standarden SS EN 12248.
 

En reduceringsventil är ingen evighetsventil, den innehåller ett tunt gummimembran som med tiden torkar eller sväller. Om membranet i reducerings-ventilen skulle gå sönder så kan fullt flasktryck strömma ut i systemet med brand som följd.

 

Bild: Reduceringsventil-skiss-Fog.jpg

 

Fogas rekommendation är att ni byter ventil vart 10 år. Anslutningspackningar före reduceringsventil skall kontrolleras vid varje flaskbyte och bytas en gång per år.

 

Har du ytterligare frågor så kontakta oss gärna. 

 

 

Bild: 12-2274-gasol-Fogas.jpg

 

 

Bild: 12-4200-Gasol-Fogas.jpg

 

 

Bild: 4100-utan-nr.gif

 

  

Bild: sekumosen.jpg