Länkar till myndigheter

Här kommer det att finnas länkar till dom olika föreskrifterna som reglerar gasolhantering. Dessa kan vara lite svårlästa och att tolka dem på rätt sätt, men läs alltid kommentarerna i slutet så rätar du ut några frågetecken. Skulle det vara något du undrar över så ring oss så försöker vi reda ut saken. Tel: 08-7029029

 

 • SÄIFS 1998:7 Dessa föreskrifter behandlar gasolflaskor och placering m.m Tillägg SÄIFS 2000:3 är inarbetad.
 • SÄIFS 1995:3 Dessa föreskrifter talar om när man behöver söka tillstånd för = 1997:3 att hantera gasol. Tillägg SÄIFS 1997:3 är inarbetad.
 • SRVFS 2010:8 Dessa föreskrifter behandlar aerosolbehållare.
 • SÄIFS 1996:2 Dessa föreskrifter talar om vad som gäller på försäljningsställe.
 • SÄIFS 1996:3 Dessa föreskrifter behandlar märkning av rörsystem.
 • SÄIFS 2000:4 Dessa föreskrifter behandlar rörsystem, cisterner m.m.
 • SÄIFS 2000:6 Dessa föreskrifter behandlar gasapparater (den apparat som det brinner i Ex: spis, kylskåp).
 • SÄIFS 1990:2 Dessa föreskrifter behandlar brandfarliga gaser i anslutning till vissa transportmedel.
 • MFBFS 2011:1 Dessa föreskrifter behandlar transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).
 • MSBFS 2011:3 Dessa föreskrifter behandlar transportabla tryckbärande anordningar.
 • SÄIFS 2001:2 Dessa föreskrifter behandlar husvagnar, husbilar och även manskapsvagnar. Upphört 20090429 men en bra skrif för att göra rätt.
 • SRVFS 2000:4 Dessa föreskrifter behandlar cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas.
 • SRVFS 2004:7 Dessa föreskrifter behandlar explosionsfarlig miljö.
 • SRVFS 2004:8 Dessa allmänna råd behandlar skyldigheter vid farlig verksamhet
 • SRVFS 2004:12 Dessa föreskrifter behandlar brandskydd vid campinganläggningar.
 • SRVFS 2006:3 Dessa föreskrifter behandlar brandskydd i gästhamnar.
 • SRVFS 2010:4 Dessa föreskrifter behandlar om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga varor.
 • SRVFS 2006:9 Dessa föreskrifter behandlar säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.
 • SRVFS 2003:10 Dessa föreskrifter behandlar skriftlig redogörelse för brandskyddet.
 • SRVFS 2004:3 Dessa föreskrifter behandlar allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete.
 • SRVFS 2004:4 Dessa föreskrifter behandlar allmänna råd om skriftlig redogörelse för brandskyddet.
 • AFS 1997:7 Dessa föreskrifter behandlar regler för hantering av Gaser.
 • AFS 1999:4 Dessa föreskrifter behandlar rörsystem (tryckbärande anordningar) som har ett drifttryck över 0.5 bar. Ändringarna är införda enl.  2000:41.
 • AFS 2005:2 Dessa föreskrifter behandlar rörsystem (tryckbärande anordningar) som har ett drifttryck under 0.5 bar.
 • AFS 2006:8 Dessa föreskrifter behandlar regler för tryckprovning. Tidigare utgåva 1985:14
 • AFS 2001:4 Gasflaskor i arbetslivet. Ändringarna är införda enl. 2002:3
 • AFS 2002:1 Dessa föreskrifter behandlar användning av rörsystem(tryckbärande anordningar) som har ett drifttryck över 0.5 bar.
 • AFS 2003:3 Dessa föreskrifter behandlar arbete i explosionsfarlig miljö.
 • BBR 18 Dessa föreskrifter behandlar byggnad.
 • SJÖFS 2005:4 Dessa föreskrifter behandlar fritidsbåtar.

 

Informationsblad från SRV

 • Info 1994:1 Denna behandlar gasoldrivna asfaltvärmare.
 • Info 1996:3 Denna behandlar brandfarliga varor i hemmen.
 • Info 1998:1 Denna behandlar skåp för brandfarlig vara på försäljningsställe.
 • Info 2004:1 Denna behandlar gasol i restauranger.
 • Info 2004:2 Denna behandlar gasol i skolor.
 • Info 2005:1 Denna behandlar gasol i laboratorium.