Miljöpolicy

Fogas AB är ett serviceföretag som arbetar med gasol och gasolförbrukande apparater och tillbehör men även fotogenförbrukande apparater. Vår verksamhet innebär en viss miljöpåverkan. Vår strävan är därför att driva företaget på ett för miljön ansvarsfullt sätt och att förebygga föroreningar. Vår strävan är att ständigt minska vår miljöpåverkan så långt det är ekonomiskt och tekniskt rimligt. För att ständigt minska vår miljöpåverkan ska vi:

 

  • Se till att alla medarbetare har goda kunskaper och är engagerade i Fogas AB:s miljöarbete och vilken miljöpåverkan vår verksamhet kan ha.
  • Se till att vi uppfyller lagar och förordningar.
  • Se till att välja leverantörer med en så bra miljöpolicy som möjligt.
  • Se till att i vår verksamhet använda och i möjligaste mån minska vår förbrukning av miljöförstörande energi.
  • Se till att förbättra vår hantering av återvinningsbara restprodukter. Alla resurser i avfallet ska tillvaratas såsom förpacknings mtrl.
  • Se till att ha kontroll över bränsleförbrukningen på vår fordonspark och att minska utsläpp av miljöstörande ämnen.

Ladda ner miljöpolicy