Flamdekorationer & Gasbrasor 

Förgyll tillvaron med en gasolbrasa. Kom hem tryck på knappen och mysfaktorn är på topp. Vi har tyvärr inga björnfällar i sortimentet.

 

Så fungerar gasolbrasorna

Exempel på olika modeller och storlekar, där Du väljer en som passar just din spis med hänsyn till dess storlek och utformning.

 

Brasorna består av - en bränarenhet - en styrutrustning typ HT el ET och - den keramiska vedträsatsen.

 

Brännaren är övertäckt av en bädd av lavagrus och över denna ett effektfullt glödmaterial och aska. Över brännaren och glödbädden ligger dom mycket vackra och naturtrogna vedträna av keramik.

 

Lågorna flammar upp oregelbundet runt vedträna precis som i en vanlig brasa.

 

Brasorna eldas med gasol, naturgas eller stadsgas. Dom är CE-godkända vilket är ett myndighetskrav.

Modellbetäckning "HT" står för handtändning. På en flamsäkringsventil vrider man fram en gnista som tänder en tändlåga med vilken man sedan tänder huvudlågan som är reglerbar.

 

Tändlågan brinner hela tiden med flamsäkring varför oförbränd gas aldrig kan komma ut i rummet. Ventilenmonteras åtkomlig inom 0,9 meter från brännaren.

 

Modellbeteckning "ET" står för elttändning vi a en strömbrytare på vägg eller en fjärrkontroll i handen. Samma säkerhetsfunktioner som HT ovan men med ett automatiskt tändförlopp. Reglerpanelen monteras på lämplig plats i ventilerat utrymme inom 1,5 m från brännaren. Åtkomlig bakom en lucka enbart för service.

 

Värmeeffekt: 4,5-11kW. Gasolförbrukning: 0,3-0,8kg/tim beroende på storlek. Driftskostnad för gasol c:a 10-15 kr/tim. för enkelbrasor. För naturgas eller stadsgas c:a 2,5 kr/tim.


BESKRIVNING

1. Brännarenhet med huvud- och tändbrännare
3. Reglerventil typ HT PZ (Peizo-tändning och flamsäkring)
4. Reglerpanel typ ET (Eltändning 230 V via strömbrytare)
5. Kopparrör 6 och 8 mm mellan reglerpanel och brännare
6. Keramiska vedträn,lavagrus,glödmaterial och aska
7. Korgställning med ihopmonterad brännare och reglerutrustning typ HT/ET
8. Lös smidesfront döljer rör och reglerutrustning
9. Strömbrytare på vägg eller fjärrkontroll vid eltändning 230 V.

 

Brasa Typ ET:

Brasa med brännaren och den keramiska veden monterad direkt på eldstaden och styrutrustningen utanför. Hopmonteras på plats i spisen.

 

Brasa typ HT/ET Korg:

Brasa som färdigmonteras av oss på korgställningen, med brännaren och den keramiska veden på översidan, och styrutrustningen på undersidan, dold bakom en lös front. Enkel installation av korställningen i eldstaden.

 

Se vårt sortiment här.

Har du ytterligare frågor så kontakta oss gärna.  

 

Bild: flamdekoration-48G-small.jpg

Flamdekoration  

 

Bild: gasbrasa-28.jpg 

Modell 28

  Bild: gasbrasa-36-small.jpg

Modell 36

Bild: gasbrasa-48-small.jpg 

Modell 48

Bild: sa-fungerar-gasolbrasor-skiss.gif