Rörledning för gasol

Rörledning för gasol skall vara av obrännbart material t.ex. kopparrör SS EN 1057, rostfritt rör eller stål rör. S.k. pem-slang för gasol får ej förekomma annat än vid markförläggning med ett max tryck på 100 mbar. Kopparrör skall vara välklamrad, klammeravstånd:

se här.

 

Skarvning av rörledning skall ske med hårdlödning (tennlödning får ej förekomma) eller med godkända kopplingar. Alla skarvar skall kunna inspekteras utan hjälp av verktyg för att lätt kunna läcktestas.

 

Alla rörledningar avslutas med avstängningsventil. I de flesta gasolinstallationer skall det även finnas en huvudavstängnings ventil.

 

Gasolledning får ej dras genom skyddsrum, el - centraler, motorrum eller transformatorrum. Rörsystemet skall vara jordat med en elkabel (kontakta en behörig elektriker).

 

Det är mycket vanligt att man använder mjuka kopparrör till gasolinstallationer och då är det väldikt viktigt att stödhylsa monteras.

 

Bild: Koppling-skiss-Fogas.jpg

Tänk på att vända skäringen åt röränden.

 

All gasolledning skall var märkt vid varje väggenomföring och där förväxlingsrisk kan förekomma.

 

Vid genomgång av yttervägg eller bärande vägg skall det alltid finnas ett skyddsrör för att skydda gasolledningen mot sättningar i övrigt endast nötningsskydd.

 

Bild: Ror-skiss-Fogas.jpg

Vill du täta genomföringen så skall bara ena sidan tätas.

 

Tänk också på att inte blanda rörmaterial så att galvaniska strömmar uppstår.

 
Galvanisk korrosion kan endast uppstå i fuktiga miljöer, dvs. i första hand utomhus och i båtar. Otillåtna kombinationer i fuktiga miljöer är t.ex. stål - aluminium, stål - koppar, eller koppar - aluminium.

 

Har du ytterligare frågor så kontakta oss gärna. 

 

 

Bild: instk-koppl-l.jpg

 

 

Bild: markpil.jpg 

Gasolledning skall vara märkt så här.

 

Bild: Krom-koppling.gif