Grilla säkert i sommar

 

Här kommer några enkla tips för att grilla säkert.

 

 • Förvara ALLTID din gasolflaska stående. Gäller vid transport, hantering och förvaring. 
 • Placera ALLTID grillen på avstånd från brännbart material. 
 • Kontrollera ALLTID regulatorn och slangar samt utför läcktest (enklast med läckspray) när du byter din gasolflaska och minst en gång per år. Se till att slangen mellan gasolbehållaren och grillen inte kommer nära heta delar på grillen. Slangen kan då få värmeskador och börja läcka. 
 • Rengör ALLTID grillen varje år, eftersom det annars finns risk för fettbränder. 
 • Använd ALLTID en handske vid gasolgrillning. Skulle det börja brinna är det viktigt att du kan komma åt ventilen på flaskan och stänga av den. 
 • Stäng ALLTID av gasolutrustningen (grill, värmare, etc.) och stäng ventilen på flaskan vid flaskbyte.  
 • Stäng ALLTID ventilen på din gasolflaska när den inte är i drift. 
 • Se ALLTID till att din gasolflaska är skyddad mot fall, stötar och uppvärmning. 
 • Se ALLTID till att det finns tillräckligt ventilation där du använder gasolen. Ett kilo gasol förbrukar 12 kubikmeter luft vid förbränning.

 

Vad du INTE skall göra

 

 • Placera ALDRIG din gasolflaska under grillen eller på platser där temperaturen kan bli hög, (60-65°). 
 • Klä ALDRIG den utdragbara bottenbrickan med folie. Detta kan hindra fett och matrester från att rinna ner i dropplådan och det ökar risken för brand. 
 • Använd ALDRIG utrustning inomhus märkt "Endast för utomhusbruk." 
 • Byt ALDRIG din gasolflaska nära en öppen låga eller annan antändningskälla. 
 • Förvara ALDRIG gasolflaskor större än 11 kg inomhus (gäller villa och fritidshus) eller i källare. 
 • Försök ALDRIGbyta eller reparera din gasolutrustning (gasolgrill, brännare, etc.) själv. Brännare och slang på grillen exempelvis säljer vi ju löst för att de ska kunna byta själv. 
 • Använd ALDRIG annat än godkänd CE-märkt utrustning. 
 • Vid större läckage eller brand försök ALDRIG att släcka flaskbranden själv, om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Evakuera istället området och ring 112.

 

 Vid övriga frågor kontakta oss!