Hur man handskas säkert med gasol

Flaskor och grillning

Förvara alltid gasolflaskan stående. Då fungerar säkerhetsventilen.

 

Akta gasolflaskan för hög värme. Förvara den aldrig under grillen vid grillning eller där temperaturen kan bli upp mot 65 °C, som på inglasade balkonger - då kan säkerhetsventilen öppna och gasolen läcka ut och riskera antändas.

 

Kontrollera så att inte slangen är för gammal. Om det uppstår sprickor i slangen när den böjs ska den bytas ut. Det är lämpligt att byta slangen med intervall på tre till fem år eller tidigare om man ser sprickbildning. Slang som utsätts för omfattande solljus kan åldras snabbare och behöva bytas vartannat år.

 

Se till att slangar och anslutningar inte läcker. Läckagetest kan enkelt göras genom att pensla tvållösning, eller särskild läckspray som säljs av de flesta gasolåterförsäljare, på kopplingar, ventiler, skarvar och slangar. Om det uppstår bubblor så behöver läckaget åtgärdas.

 

Stäng alltid ventilen. När grillen inte används ska ventilen vara stängd.

 

Flaskanslutningar

Packningar i anslutnings och reducerventiler skall kontrolleras vid varje flaskbyte och bytas varje år då dessa utsätts för fullt flasktryck. En reduceringsventil bör bytas efter 10 år, anledningen är att om tätningen eller membranet skulle läcka eller gå sönder så kan fullt flasktryck strömma ut i systemet. Alla reduceringsventiler är datummärkta för att du skall kunna se när det är dags att byta ut den. Anslutningarna i våra flaskor är för dom blå campingflaskorna M14, i alla P-flaskor är det POL-gänga och så har vi även H-anslutning som är en snabbkoplling på endast 11 kg flaskor. H-anslutningen används även i Norge, Findland, Danmark och flera länder i Europa.

 

Slangar

Gasolslang bör vara orange till färgen. Den skall dessutom vara märkt med ett nummer, beroende på slangkvalité (stål eller textilarmering). Vår vanligaste slang som är 8 mm skall minst uppfylla EN16436, EN14800 eller EN1762. Slangen skall vara märkt med tillverkningsår. Slangen får inte vara hur lång som helst (se tabell under installations katalogen). Den får ej dras genom yttervägg eller bärande konstruktion, i övrigt alltid med nötningsskydd.

 

Läcktest

Läckindikator bör alltid monteras i ett gasolsystem, för att klara av den egenkontroll du är skyldig att göra. Det finns två olika system att välja på, bubbel- indikator eller manometer. Vill man öka säkerheten lite till kan man montera en gasolvarnare som tjuter vid läckage och en magnetventil som stänger gasoltillförseln. Dessa två enheter kräver ström (min 12 V).

 

Rörledning

Rörledning för gasol skall vara av koppar eller likvärdigt material. Våra standarddimensioner är 6-8-12-15-18-22 mm. Rören skall vara väl klamrade, ett 8 mm rör skall vara klamrat med 50 cm avstånd, övriga dimensioner se rör iinstallations katalogen. Används mjukglödgat rör måste du montera stödhylsa för att ej skada röret.

 

Material får inte vara sammanfogade så att skadlig galvanisk korrosion kan uppstå. Galvanisk korrosion kan endast uppstå i fuktiga miljöer, dvs. i första hand utomhus.

Otillåtna kombinationer i fuktiga miljöer är t.ex. stål - aluminium, stål - koppar, eller koppar - aluminium.


Alla skarvar skall vara inspekterbara utan hjälp av verktyg. Rörledning genom bärande konstruktion skall skyddas med stålrör, i övrigt endast nötnings-skydd. Rörsystemet skall vara jordat med en elkabel (kontakta en behörig elektriker).

 

Kopplingar

Alla kopplingar skall vara godtjända och avsedda för gasol. Gängförband skall limmas med godkänt lim (gängtejp eller lin får ej användas). Används koppling med enkelkona se till att vända skärringen åt röränden (max 12 mm). Tänk på att alla kopllingar ej är godkända för montering utomhus(t.ex presskopplingar). Är du tveksam kontakta Fogas så hjälper vi dig.

 

Avstängningsventiler

Alla ventiler skall vara avsedda för gasol och vara märkta med ordet gasol eller skall vredet vara gult/orange till färgen. Det skall alltid sitta en huvudavstängingsventil för hela anläggningen och en ventil före varje förbrukare och dessa skall vara uppmärkta.

 

Gasolapparater

Alla apparater som är avsedda för båt, husvagn, hemmet, stugan, restaurangen etc. eller som används av privat person (gäller ej löd och värmebrännare) skall vara CE - godkända (se typskylt). Alla apparater för inomhusbruk skall vara utrustade med tändsäkring som stänger av gasoltillförseln inom 90 sek. om lågan slocknar. Vissa apparater skall vara anslutna till avgaskanal om:

 

  • Den har en effekt på mer än 12 kW.
  • Den är installerad i rum mindre än 7 m3.
  • Den är utrustad med avgaskanal från tillverkaren.