Gamla och nya gasol och fotogen apparater!

 

Här finns det bilder, bruksanvisningar och sprängskiser på fotogen och gasol apparater. Delar som ska skickas utanför Sverige betalas via proforma faktura.

 

Här kan du åldersbestäma din Primus fotogen apparat.

På apparaten finns en ring med en eller två bokstäver och ett nummer instansat. Med hjälp av tabellen nedan kan du utläsa vilket år din apparat är tillverkad, men det pågick bara mellan 1911 - 1963.

 

A - 1911 P - 1926 AF - 1941 AV - 1956
B - 1912 R - 1927 AG - 1942 57 - 1957
C - 1913 S - 1928 AH - 1943 58 - 1958
D - 1914 T - 1929 AI  - 1944 59 - 1959
E - 1915 U - 1930 AJ - 1945 60 - 1960
F - 1916 V - 1931 AK - 1946 61 - 1961
R - 1917 W - 1932 AL - 1947 62 - 1962
H - 1918 X - 1933 AM - 1948

63 - 1963

I - 1919 Y - 1934 AN - 1949
J - 1920 Z - 1935 AO - 1950
K - 1921 AA - 1936 AP - 1951
L - 1922 AB - 1937 AR - 1952
M - 1923 AC - 1938 AS - 1953
N - 1924 AD - 1939 AT - 1954
O - 1925 AE - 1940 AU - 1955