Utbildning:

Gasol på byggarbetsplats

 

 Bild: utbild1.gifBild: utbild2.gif

 

Kursprogram Gasol På Byggarbetsplats 

Syftet med denna kurs är att ge er den insikt och den kunskap som lagen kräver av en föreståndare enl. LBE 2010:1011 för mindre gasol anläggningar.

 

Innehåll

Myndigheter och organisationer

 • Hur regelverk och organisationer är uppbyggda och fungerar i Sverige/EU
 • Genomgång av lagar, förordningar och standarder.

 

Föreskrifter från räddningsverket och arbetsmiljöverket

 • Genomgång vilka som berör gasolhantering och vad de ställer för krav på gasolföreståndare, riskbedömningar och fortlöpande tillsyn etc

 

Riskbedömningar och riskanalyser

 • Hur hanteras riskerna kring gasolhanteringen
 • Vilka krav finns det från myndigheter eller företag att genomföra riskanalyser

 

Gasolföreståndarens roll, ansvar och befogenheter

Klassning av explosionsfarlig miljö

 • Vilka krav finns på dokumentation och ritningar
 • Vad ska man tänka på vid val och placering av elutrustning.

 

Anmälan om hantering av brandfarlig vara

 • Vad behövs för att bygga en gasolanläggning
 • Hur är gången hos myndigheterna.

 

Praktisk förevisning av gasolens egenskaper

 • Propan och Butan i praktiken - temperatur, lukt, brand mm.
 • Gasolbränder och explosioner i inneslutna utrymmen.

 

Gasolens egenskaper

 • Genomgång av gasolen egenskaper
 • Gasolens olika vägar från källorna till lågan
 • Jämförelse mellan gasol och andra energislag
 • Förevisning av gasolutsläpp och bränder. Transport och leverans av gasol
 • Att tänka på vid placering av gasol förråd

 

Genomgång av

 • Åtgärder vid och tillbud
 • Fortlöpande tillsyn (Egenkontroll)Gasolanläggning
 • Genomgång av utrustning och utformning av säkerhetsutrustning på en gasolanläggning
 • Säkerhetsutrustning och armatur i anläggningen.

 

Gasolflaskor

 • Orientering om regelverk för flaskor och hantering.

 

Riskupplysning

 • Film med gasbränder
 • Genomgång av olika olyckor och orsaker till dessa

 

Skriftligt prov 

 

Kursen hålls med fördel i anslutning till er gasolanläggning för att få den
bästa anläggningskunskap. Kursen anpassas till olika användnings om råden t.ex.:

 

 • Byggverksamhet
 • Laboratorium
 • Båtar
 • Husvagnar
 • Skolor
 • Restauranger
 • M.fl.

 

Kontakta Lasse Stigbehrt för mer information om gasolkurser lasse@fogas.se. 

 

 

Kursdatum

 

Gasol på bygg arbetsplats:

 

 

Kontakta Lasse Stigbehrt för mer information om gasolkurser.