Service/ Installationer


Vår service avdelning har en bred erfarenhet och ett stort kunnande inom Gasol. Vi hjälper gärna till med rådgivning inom detta så allt blir rätt.
Vi har installerat och servat gasolanläggningar sedan 1961.
Fogas utför service på i stort sätt allt som drivs med Gasol. Givetvis har vi även ambulerande service. Våra servicebilar är fullt utrustade för att klara av alla tänkbara problem som kan finnas. Vi utför provtryckningar, reparationer av trasiga anläggningar, bygger om och rättar till felaktigt uppbyggda anläggningar. Drar om gasledningar mm...


Vi utför givetvis nyinstallationer av gasanläggningar. Vi beräknar dimensioner på gasanläggningar, ser över placeringen av gasskåpet då det är väldigt viktigt för att anläggningen ska bli säker och godkänd. Sedan så gör vi givetvis all rördragning och inkoppling. Vi erbjuder även rördragning för andra gaser och lägger plastledningar i mark godkänd för gas.

Vi kan även förse er med Gasol.
Fogas utför arbeten åt restauranger, industri, skolor sjukhus, privata, hushåll, fartyg, fritidsbåtar, husvagnar, manskapsbodar mm... 

 

Serviceavtal


Känner ni till att ni har en skyldighet att utföra regelbunden egenkontroll av er anläggning så att den håller godkänd standard och inte har några brister och fel. Regulatorer, slangar behöver bytas med jämna mellanrum. Membran och slangar torkar med tiden vilket kan leda till läckage i er anläggning.


Egenkontroll innebär att man kontrollerar gasolsystemet. Egenkontrollen skall dokumenteras. Genom att ha ett serviceavtal, kan du få egenkontrollen gjord och dokumenterad, samt service av gasolanläggningen för att förebygga driftstopp.


Tecknar ni ett serviceavtal med oss så får ni regelbunden service och kontroll av er anläggning. Vi utför täthetskontroll, okulär och funktions kontrollerar anläggningen samt utför förebyggande underhåll som ger en högre driftsäkerhet på din anläggning. Kvalitet och säkerhet är viktiga parametrar för alla som hanterar en brandfarlig vara.

 

Fogas AB kan erbjuda ett antal kvalitets och säkerhetstjänster som hjälper dig att förbättra din kvalitet och säkerhet. Så att du kan sova tryggt om natten. Dessa tjänster inkluderar allt från säkerhetsutbildningar för att öka dina kunskaper till installation och underhåll, där vår erfarna personal hjälper dig designa, konstruera och underhålla ett säker och pålitligt gasoldistributionssystem.
 

Dokumentation

 

Vi utför all dokumentation på er gasolanläggning som krävs enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter så som :
• Tillståndsansökan
• Drift-/underhållsinstruktioner
• Egenkontrolljournal
• Klassningsplaner
• Provtrycknings/täthetsprovnings protokoll
• Situationsplan/Rörritning
• Utbildning av ansvariga
• Protokoll gasolansvarig och ställföreträdare

• Överensstämmelseintyg
Kontakta oss när Ni har frågor om gasol och gasolprodukter.