Grundkurs Föreståndare Flaskgasol

Bild: utbild2.gifBild: utbild1.gif 

Bilder från praktiska övningar med gasolutrustning för byggverksamhet.

 

Kursprogram och innehåll Föreståndare Flaskgasol 

Syftet med denna kurs är att ge er den insikt och den kunskap som lagen kräver av en föreståndare enl. LBE 2010:1011 för mindre gasol anläggningar.

Kursen är godtjänd av Energigas Sverige. 

Myndigheter och organisationer

 • Hur regelverk och organisationer är uppbyggda och fungerar i Sverige/EU
 • Genomgång av lagar, förordningar och standarder.

Föreskrifter från räddningsverket och arbetsmiljöverket

 • Genomgång vilka som berör gasolhantering och vad de ställer för krav på gasolföreståndare, riskbedömningar och fortlöpande tillsyn etc

Riskbedömningar och riskanalyser

 • Hur hanteras riskerna kring gasolhanteringen
 • Vilka krav finns det från myndigheter eller företag att genomföra riskanalyser

 

Klassning av explosionsfarlig miljö

 • Vilka krav finns på dokumentation och ritningar
 • Vad ska man tänka på vid val och placering av elutrustning.

 

Ansökan om hantering av brandfarlig vara

 • Vad behövs för att bygga en gasolanläggning
 • Hur är gången hos myndigheterna.

 

Praktisk förevisning av gasolens egenskaper

 • Propan och Butan i praktiken - temperatur, lukt, brand mm.
 • Gasolbränder och explosioner i inneslutna utrymmen.

 

Gasolens egenskaper

 • Genomgång av gasolen egenskaper
 • Gasolens olika vägar från källorna till lågan
 • Jämförelse mellan gasol och andra energislag
 • Förevisning av gasolutsläpp och bränder. Transport och leverans av gasol
 • Att tänka på vid placering av gasol förråd.

 

Genomgång av

 • Åtgärder vid och tillbud
 • Fortlöpande tillsyn (Egenkontroll) Gasolanläggning
 • Genomgång av utrustning och utformning av säkerhetsutrustning på en gasolanläggning
 • Säkerhetsutrustning och armatur i anläggningen.

 

Gasolflaskor

 • Orientering om regelverk för flaskor och hantering.

 

Riskupplysning

 • Film med gasbränder och gasutsläpp.
 • Genomgång av olika olyckor och orsaker till dessa.

 

Skriftligt prov

Utvärdering 

 

Kursen hålls med fördel i anslutning till er gasolanläggning för att få den bästa anläggningskunskap. Kursen anpassas till olika användnings om råden t.ex.:

 

 • Byggverksamhet
 • Laboratorium
 • Båtar
 • Husvagnar
 • Skolor
 • Restauranger
 • M.fl.

Kontakta Lasse Stigbehrt för mer information om gasolkurser lasse@fogas.se.